OLETKO MUUTTAMASSA VAI ONKO SINULLA VENE, AUTO, SOHVA, PESUKONE, TV TAI MIKÄ TAHANSA TAVARA VAILLA KULJETUSTA?
NYT SINUN EI ENÄÄ TARVITSE ETSIÄ KULJETUSYRITYSTÄ.
JÄTÄT VAIN YHDEN TARJOUSPYYNNÖN
JA SAAT TARJOUKSIA JUURI SINULLE SOPIVILTA
KULJETUSYRITYKSILTÄ.

Kilpailutakuljetuksesi.com palvelun käyttöehdot

Tässä on kilpailutakuljetuksesi.com palvelun käyttöehdot, jotka käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käytön aloittamista. Tutustukaa ehtoihin ennen kuin käytätte kilpailutakuljetuksesi.com -palvelua.

Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa nämä käyttöehdot hyväksyen ne ja sitoutuen noudattamaan niitä.

”Palvelulla” tarkoitetaan kilpailutakuljetuksesi.com -palvelua, joka tarjoaa:
  • yksityisten henkilöiden tai yritysten tekemien tarjouspyyntöjen välittäminen Palveluntarjoajille sekä Palveluntarjoajien tekemien tarjouksien ja viestien toimittaminen tarjouspyynnön tehneiden asiakkaiden saataville
  • neuvojen, ohjeiden, muistutusten, tarjousten ja tavarankuljetukseen liittyvien uutiskirjeiden lähettäminen asiakkaille sähköistä viestintää käyttäen
  • asiakasprofiilien ja palveluntarjoajien profiilien luominen ja ylläpito
  • Palveluntarjoajat voivat markkinoida yritystään ja palveluitaan Palveluntarjoajan profiilissa
  • Asiakkaat voivat tarkastella Palveluntarjoajien profiileja ja antaa arvioita Palveluntarjoajista

Palvelun selaamiseen ei vaadita rekisteröintiä. Tarjouspyynnön jättäminen ei edellytä erillistä rekisteröitymistä, mutta tarjouspyynnön jättämisen yhteydessä luodaan tarjouspyynnön voimassa oloajaksi henkilökohtainen profiili. Tarjousten jättäminen edellyttää rekisteröitymistä.

"Palveluntarjoajalla" tarkoitetaan jäljempänä Palvelussa palveluntarjoajaksi rekisteröitynyttä yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka on hyväksytty Palveluun palveluntarjoajaksi.

"Asiakkaalla" tarkoitetaan jäljempänä palvelua, työtä, tehtävää tai muuta näihin rinnastettavan toimeksiantoa koskevan tarjouspyynnön tekijää tai tahoa. Asiakas voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö.

"Käyttäjällä" tarkoitetaan jäljempänä sekä Palveluun rekisteröitynyttä Palveluntarjoajaa että Asiakasta yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

"Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä tekstiä, piirroksia, valokuvia, äänitiedostoja, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja sekä kaikkia muita tietoja ja viestintää.

 ”Käyttäjien Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Sisältöä, jonka Käyttäjä lähettää tai siirtää Palveluun tai sen avulla. Käyttäjien Sisältöä ovat esimerkiksi luokittelut, arvostelut, sisäänkirjautuminen sivustolle, yhteystiedot, viestit sekä kaikki sellaiset tiedot, jotka Käyttäjä näyttää tai jotka näytetään julkisesti käyttäjän profiilissa.

"kilpailutakuljetuksesi.com Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Sisältöä, joka on kilpailutakuljetuksesi.com luomaa ja jonka se tuo saataville Palvelun kautta.

"Kolmansien osapuolten sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä sellaista Palvelun kautta saataville tuotua Sisältöä, jonka on tuottanut joku muu kuin kilpailutakuljetuksesi.com tai Palvelun Käyttäjät.

"Palvelun Sisällöllä" tarkoitetaan jäljempänä kaikkea sellaista Sisältöä, joka on tuotu saataville Palvelun kautta. Palvelun Sisältöä ovat esimerkiksi Käyttäjien Sisältö, Kolmansien osapuolten Sisältö ja kilpailutakuljetuksesi.com sisältö.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun Käyttäjiin.

1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttöehtoja käyttäessään Palvelua kaikin tavoin, kuten esimerkiksi jättäessään tarjouspyynnön, jättäessään tarjouksen, rekisteröityessään Palveluun tai luodessaan palveluun omaa Sisältöä.

kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta hyväksi katsomastaan syystä muuttaa Palvelun käyttöehtoja, kilpailutakuljetuksesi.com -sivujen ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla välitettäviä palveluita.

Jos kilpailutakuljetuksesi.com muuttaa Palvelun käyttöehtoja, kilpailutakuljetuksesi.com on velvollisuus ilmoittaa asiasta Palvelun verkkosivulla. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi jättäessään tarjouspyynnön, tarjouksen tai kirjautuessa Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hän on tietoinen ajantasaisista käyttöehdoista. Palvelun käyttöehtojen uudet versiot sitovat käyttäjää. Kaikki muutokset käyttöehdoissa astuvat voimaan heti, kun uudet Palvelun käyttöehdot on julkaistu.  Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että kun hän jatkaa Palvelun käyttöä Palvelun käyttöehtojen muutosten voimaantulopäivän jälkeen, hän hyväksyy samalla muutokset. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja, Käyttäjän ei tule jatkaa Palvelun käyttöä.

2. Yksityisyydensuoja

Käyttäjä hyväksyy, että kilpailutakuljetuksesi.com käyttää Käyttäjien henkilötietoja siten kuin ehdot on esitetty näissä käyttöehdoissa.

3. Käyttäjän vastuu

3.1 Vastuu Asiakkaan toimittamasta Sisällöstä

Asiakas vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset mahdollisesti toimittamansa Sisällön ja henkilötietojen käyttöön ja niiden luovuttamiseen. Asiakas vastaa siitä, että sen toimittama Sisältö on lainmukaista eikä se ole harhaanjohtavaa tai ole vastoin mainonnan eettisiä sääntöjä tai loukkaa hyvää tapaa tai kolmansien tekijän-, immateriaali-, tai muuta oikeutta.

kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa miltään osin sitä  vastaan esitetyistä vaatimuksista, joita esitetään sillä perusteella, ettei Asiakkaan toimittama Sisältö ole tämän kohdan mukaista.

Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Palveluntarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Palveluntarjoajista ja luokitella Palveluntarjoajien palveluja. Kilpailutakuljetuksesi.com ei lähtökohtaisesti muokkaa tai valikoi Asiakkaiden toimittamia arvosteluja tai luokituksia tai muita näihin rinnastettavaa Sisältöä. Asiakkaat vastaavat itse kirjoittamiensa arvioiden tai Palveluntarjoajista antamien luokitustensa Sisällöstä ja siitä, että Sisältö ei ole lain tai hyvien tapojen vastainen.

kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Käyttäjän antama palaute tai muu Sisältö. Lisäksi kilpailutakuljetuksesi.com ei ole vastuussa siitä, että aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat kilpailutakuljetuksesi.com vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa Asiakkaiden kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai siitä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

3.2. Markkinointi ja Käyttäjän Palveluun lisäämä Sisältö

Palvelun Käyttäjät hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämäänsä Sisältöä voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttöehtojen sekä lain puitteissa. Käyttäjällä ei ole, kuten edellä on todettu Asiakkaan oikeuksista ja vastuusta, oikeutta lisätä Sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa mahdollisista oikeudenloukkauksista, mikäli tällaista Sisältöä on Palveluun Käyttäjän toimesta lisätty. kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen Sisältö.

Käyttäjä on itse vastuussa Käyttäjän Sisällöstä, ja kun Käyttäjä julkaisee Sisältöä, sitä ei voi joissakin tapauksissa enää poistaa. Käyttäjällä itsellään on kaikki vastuu Käyttäjän Sisällöstä, sen luotettavuus, laatu ja virheettömyys mukaan lukien. Käyttäjä on itse vastuussa myös siitä, jos Käyttäjä antaa Käyttäjän Sisällössään kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, tarjouspyynnön lisätietoja varten tarkoitetussa vapaassa tekstikentässä sellaisia tietoja, joista hänet voi tunnistaa. Käyttäjä vakuuttaa, että hän joko omistaa Käyttäjän Sisällön tai Käyttäjällä on sen käyttämiseen ja käytön sallimiseen tarvittavat oikeudet. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että kilpailutakuljetuksesi.com sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän Sisältöä.

kilpailutakuljetuksesi.com voi käyttää kolmansia osapuolia, kuten esimerkiksi IT-alihankkijoita, operoimaan ja ylläpitämään Palvelua ja Palvelun Sisältöä. kilpailutakuljetuksesi.com valtuuttamilla kolmansilla osapuolilla voi olla pääsy kaikkeen Palvelun Sisältöön. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt myös, että kilpailutakuljetuksesi.com valtuuttamat kolmannet osapuolet saavat samat oikeudet Palvelun Sisällön hallintaan, kuin mitä kilpailutakuljetuksesi.com on.

3.3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on vastuussa aiheuttamansa vahingon korvaamisesta, jos Käyttäjä esimerkiksi julkaisee Käyttäjän Sisällössä virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja; tai jos Käyttäjä rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, moraalista oikeutta, yksityisyyttä, oikeutta päättää oman nimensä tai kuvansa käytöstä tai mitä tahansa muuta immateriaali- tai omistusoikeutta. Käyttäjä on vastuussa myös, jos Käyttäjän Sisällössä on laitonta materiaalia, esimerkiksi lainvastaista vihapuhetta tai pornografiaa; tai jos Sisältö on vahingollista tai haitallista alaikäisille; tai jos Sisältö rikkoo mitä tahansa lakia tai säännöstä tai yllyttää niiden rikkomiseen.

Palveluntarjoajan edellytetään noudattavan kuluttajaviraston ja kulloinkin voimassa olevia tavarankuljetusalaa koskevia lakeja ja ehtoja.

4. kilpailutakuljetuksesi.com rooli Palvelun tuottajana

kilpailutakuljetuksesi.com tarjoaa Palveluna markkinointi- ja myyntipalvelun Palveluntarjoajille ja kauppapaikan Asiakkaille, jossa Asiakkaat voivat tehdä tarjouspyyntöjä erilaisista töistä ja palveluista, ja joihin Palveluntarjoajat voivat jättää tarjouksia.

kilpailutakuljetuksesi.com toimii tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

kilpailutakuljetuksesi.com:lla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle toimeksiannon asianmukaisesti.

Käyttäjien tulee ymmärtää, että Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu tarjouksen antajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu tarjouksen antajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Asiakkaalta veloitettava summa voi poiketa kilpailutakuljetuksesi.com palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Palveluntarjoaja ja Asiakas erikseen tarkemmin sopivat.

Asiakas voi lähettää tavarankuljetukseen liittyviä kysymyksiä kilpailutakuljetuksesi.com- palvelussa oleville muille Käyttäjille. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä kilpailutakuljetuksesi.com tai Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. kilpailutakuljetuksesi.com ei ota kantaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajien välille mahdollisesti syntyvistä erimielisyyksistä.

kilpailutakuljetuksesi.com on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen mahdollisten muutosten, huolto- ja päivitystoimenpiteiden tai vastaavien vuoksi tai sulkea tai lakkauttaa Palvelu tarvittaessa jopa ilman ennakkovaroitusta, mikäli tähän on erityisiä perusteita. kilpailutakuljetuksesi.com ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. kilpailutakuljetuksesi.com ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

kilpailutakuljetuksesi.com voi tehdä varmuuskopioita Palvelusta ja siellä olevasta sisällöstä, mutta valitettavasti sisältöä voi hävitä tai sisältö voi muuttua ja siksi on suositeltavaa, että Käyttäjät ylläpitävät omaa varmuuskopiota omasta Sisällöstä. kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa hävinneestä tai muuttuneesta Sisällöstä tai vahingosta, joka Käyttäjälle aiheutuu hävinneen tai muuttuneen Sisällön johdosta.

kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailutakuljetuksesi.com -sivujen tai Palvelun käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin rinnastettavista vahingoista.

kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa Kolmannen osapuolen Sisällöstä, kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon kilpailutakuljetuksesi.com -verkkosivuilta on linkki.

kilpailutakuljetuksesi.com -sivustojen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kilpailutakuljetuksesi.comille. Kaikki oikeudet kilpailutakuljetuksesi.com -sivuihin ja kilpailutakuljetuksesi.com Sisältöön pidätetään.

5. Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamansa Sisällön oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, kilpailutakuljetuksesi.com:lla ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tahi palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa.

kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle sähköpostia sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä (esim. pyyntö tyytyväisyysarvioon). Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty Sisältö ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus valvoa kaikkia Käyttäjien Sisältöä. kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus moderoida eli muokata Käyttäjien lisäämää ja luomaa sisältöä kuitenkin siten, ettei Sisällön keskeinen viesti muutu. Moderointi on oikeutettua, kun kilpailutakuljetuksesi.com uskoo moderoinnin parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun kilpailutakuljetuksesi.com uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa Palvelua. Käyttäjät voivat pyytää kilpailutakuljetuksesi.com:ia poistamaan moderoitua Sisältöä Palvelusta. kilpailutakuljetuksesi.com voi jättää julkaisematta Käyttäjien Sisältöä, kilpailutakuljetuksesi.com voi poistaa Käyttäjien Sisältöä, kilpailutakuljetuksesi.com voi estää Käyttäjän pääsyn Palveluun ja kilpailutakuljetuksesi.com voi poistaa Käyttäjän tilin ja profiilin Palvelusta, milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman erillistä syytä.

Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot Palvelun kautta on kiellettyä. kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus sulkea Käyttäjän tili, mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

Tarjousten pyytäminen töihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa, on kielletty. Kuljetusyritykset ja kuljetustyöntekijät eivät saa käyttää Palvelua kilpailevien kuljetusyritysten hintojen tiedusteluun. Tarjouspyyntöjen tulee ehdottomasti liittyä tavaroihin, jotka Asiakas omistaa tai joiden omistaja on antanut Asiakkaalle luvan tehdä tarjouspyyntö omistajan puolesta.

kilpailutakuljetuksesi.com ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Sisältöä Palvelussa.

Palvelu voi välittää Asiakkaan yhteystiedot ja muuta Käyttäjän Sisältöä Palveluntarjoajille silloin, kun Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä Asiakkaaseen Palvelun kautta, puhelimella ja/tai sähköpostilla.

6. Julkisuus ja yksityisyyden suoja

kilpailutakuljetuksesi.com käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa kilpailutakuljetuksesi.com:in asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palvelussa olevien Palveluntarjoajien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Asiakkaiden profiilien sisältö on siinä määrin julkista Palveluntarjoajille, kuin Palvelun toiminta vaatii. Palveluntarjoajat voivat tarkastella Asiakkaiden Palvelussa tekemiä tarjouspyyntöjä, jotka sisältävät Asiakkaiden luomaa sisältöä, mukaan lukien Asiakkaan etunimi, kuljetuksen lähtö ja kohde maa ja paikkakunta sekä kuljetettavan tavaran tiedot, kuten tavaroiden nimikkeet, koko ja määrä. kilpailutakuljetuksesi.com ei ole vastuussa, mikäli Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjän tulee huomioida tämä esimerkiksi, mikäli lisää tai linkittää Palvelun sivuille henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

kilpailutakuljetuksesi.com voi kerätä, käsitellä, jakaa, julkaista ja analysoida tietoja kilpailutakuljetuksesi.com -sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin, toimeksiantoihin ja tarjouksiin liittyvistä

6.1 Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun tai aloittaessaan Palvelun käytön jättämällä tarjouspyynnön, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja todelliset tiedot. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, Käyttäjän tulee päivittää tietonsa. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Mikäli käyttäjä haluaa luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin, tulee siihen saada kilpailutakuljetuksesi.com:lta erillinen kirjallinen lupa.

Käyttäjätili on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajien tapauksessa yrityskohtainen. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä. Tilin luonnin yhteydessä luodaan salasana. Salasana on henkilökohtainen ja Palveluntarjoajien tapauksessa yrityskohtainen, eikä salasanaa saa luovuttaa muille henkilöille. Salasana on pidettävä turvallisessa paikassa. Jos Käyttäjä unohtaa salasanan tai salasanaa käytetään väärin, Käyttäjä voi luoda Palvelussa uuden salasanan tai ottaa yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun ja pyytää salasanan käytön estoa ja uuden salasanan luontia. Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu voi muokata ja lisätä Sisältöä käyttäjätiliin ja käyttäjäprofiiliin.

kilpailutakuljetuksesi.com:lla on lupa integroida ja siirtää käyttäjätilejä kilpailutakuljetuksesi.com:n omaan muuhun käyttöön tiedottamalla rekisteröityneitä käyttäjiä siitä palvelussa. kilpailutakuljetuksesi.com:lla on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja tai niiden henkeä.

7. Käyttäjien profiilit

7.1. Asiakasprofiili

Jotta Asiakas voi käyttää kilpailutakuljetuksesi.com -palvelua, Asiakkaan tulee luoda tarjouspyyntö, joka pitää sisällään perustietoja Asiakkaasta, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tietoja Asiakkaan kuljetettavasta tavarasta.

7.2. Palveluntarjoajan profiili

Palveluntarjoajat voivat ylläpitää omaa Palveluntarjoajan profiilia, jossa on tietoa heidän yrityksestään. Palveluntarjoajat voivat ladata profiiliin Sisältöä siinä määrin, kun katsovat sen olevan hyödyllistä.

Asiakkaat voivat selata ja tarkastella Palveluntarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Palveluntarjoajista omien kokemustensa mukaan, kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

kilpailutakuljetuksesi.com voi halutessaan lisätä Sisältöä Palveluntarjoajien profiileihin, poistaa Sisältöä Palveluntarjoajien profiileista, päivittää ja parantaa Palveluntarjoajien profiileja. Palveluntarjoajan profiilia voidaan täydentää myös julkisista lähteistä saatujen tietojen avulla.

8. Palvelun tiedot, Sisältö ja käytettävyys

Kaikki Palveluun kuuluvat kilpailutakuljetuksesi.com oikeudet kuten tiedot, nimet, tuotemerkit, logot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu kilpailutakuljetuksesi.com:n tuottama Sisältö ovat yksinomaan kilpailutakuljetuksesi.com:n omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja Sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksi käyttäminen ilman kilpailutakuljetuksesi.com:n lupaa on kiellettyä.  Aineistoa saa lainata vain Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman kilpailutakuljetuksesi.com:n antamaa kirjallista lupaa.

kilpailutakuljetuksesi.com ei vastaa Käyttäjälle kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin kilpailutakuljetuksesi.com:n antamia ohjeita tai voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

Yksittäisellä Asiakkaalla on kuitenkin milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö kilpailutakuljetuksesi.com:lle.

9. Evästeiden käyttö ja IP-osoitteet

Palvelu voi tallentaa Käyttäjien sivuston kautta lähettämiä tietoja sekä käyttöön liittyvää kerättyä tietoa. kilpailutakuljetuksesi.com sekä sen yhteistyökumppaneina toimivat kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, verkkojäljitteitä, paikallisesti tallennettuja objekteja (joita kutsutaan myös ”flash-evästeiksi”) sekä muita samankaltaisia tekniikoita, kun Käyttäjä käyttää Sivustoa (jäljempänä yhdessä ”Evästeet”). Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joissa voi olla yksilöllisiä tunnisteita ja ne saatetaan muiden kohteiden lisäksi tallentaa myös Käyttäjien tietokoneelle tai mobiililaitteeseen, Käyttäjille lähetettyihin sähköpostiviesteihin tai kilpailutakuljetuksesi.com:n verkkosivuille. Evästeet voivat välittää Käyttäjää ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja, esimerkiksi käytetyn selaimen tyypistä, hakuasetuksista, Käyttäjälle näytetyistä mainoksista, Käyttäjän klikkaamista mainoslinkeistä sekä Palvelun käyttöajankohdista. Evästeet voivat olla pysyviä tai istuntokohtaisia.

Evästeitä voidaan käyttää parantamaan palvelun toiminnallisuutta. Mikäli Käyttäjä haluaa estää evästeiden käytön, tämä tapahtuu muuttamalla selaimen asetuksia.  Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden poistaminen tai käytön rajoittaminen voi huonontaa Palvelun toiminnallisuutta.

Milloin tahansa Käyttäjä vierailee Palvelun sivustoilla, Käyttäjän laitteen IP-osoite voidaan tallentaa Palvelussa.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin kilpailutakuljetuksesi.com -palvelun Sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään sovittelemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä. Mikäli Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehen valinnasta, välimiehen valitsee Keskuskauppakamarin.